TEHTUD TÖÖD
2012

HALJASALADE HOOLDUSTÖÖD:
SÕMERU VALLAVALITSUS - erinevad valla heakorratööd, Valla tänavate rentslite koristus
STORA ENSO Näpi saeveski – territooriumi muruplatside hooldustööd
KORTERIÜHISTUD – muruplatside hooldus Uhtnas, Sõmerul, Rakvere linnas ja Sondas
SONDA VALLAVALITSUS – muruplatside hooldus
KINNISVARATEENINDUS – muruplatside hooldused Sõmeru vallas (alltööna)
TAPA VALLAVALITSUS – Puude hoolduslõikused

HALJASALADE RAJAMISTÖÖD:
ERAKLIENT – koduaia haljastuse rajamine, tänavakivide paigaldamine, muru rajamine
AK RENDITEENUSED – ärihoone sillutise ja haljastuse rajamine etapp II
FERDMASTER OÜ – Maidla lasteaia hoone panduse ladumine tänavakividest (alltööna)
RAKVERE LINNAVALITSUS – Nortsu teel sauva hoone ümbruse korrastus ja muru rajamine
SCANDEC EHITUS OÜ – Rakvere linnuse ürdiaia taimekastide ehitus ja istutamistööd (alltööna)
RAMSTAM OÜ – Porkuni staadioni mururajamis tööd (alltööna)
VENSEN AS – Vee ja kanalisatsiooni trasside murupindade taastamine (alltööna)
VENSEN AS – Savala küla reoveepuhasti aia ja sissesõidu tee ehitamine (alltööna)
SINEAR OÜ – Maidla lasteaia territooriumi kõnniteede ehitamine, mänguvahendite aluspinnaste tegemine, paekividest tugimüüri ehitamine, muru rajamine (alltööna)
TAPA VALLAVALITSUS – Siirdmuru paigaldamine lasteaia territooriumile
REVIN GRUPP OÜ – Kortermajade murupindade taastamistööd (alltööna)

 
2011

HALJASALADE HOOLDUSTÖÖD:
SÕMERU VALLAVALITSUS - erinevad valla heakorratööd, Valla tänavate rentslite koristus
STORA ENSO Näpi saeveski – territooriumi muruplatside hooldustööd
KORTERIÜHISTUD – muruplatside hooldus Uhtnas ja Sõmerul
TAPA VALLAVALITSUS – Puude hoolduslõikused

HALJASALADE RAJAMISTÖÖD:
ERAKLIENT – koduaia haljastuse rajamine, tänavakivide paigaldamine, muru rajamine
AK RENDITEENUSED – ärihoone sillutise ja haljastuse rajamine etapp II
FERDMASTER OÜ – Kundla lasteaia haljastuse rekonstrueerimine, taimmaterjali istutamine, mänguvahendite aluste ehitamine, erinevate kõnniteede ehitamine, asfaldile aluspinnase tegemine, äärekivide paigaldamine, muru rajamine, olemasolevate peenarde ja taimaterjali uuendamine (alltööna)

 
2010

HALJASALADE HOOLDUSTÖÖD:
SÕMERU VALLAVALITSUS - erinevad valla heakorratööd
STORA ENSO Näpi saeveski – territooriumi muruplatside hooldustööd
KORTERIÜHISTUD – muruplatside hooldus

HALJASALADE RAJAMISTÖÖD:
ERAKLIENT PORKUNI – suvemaja haljastuse rajamine, paekividest tugimüüride ehitamine, taimmaterjali
istutamine, muru rajamine
ERAKLIENT ARAVETE ASULA –koduaia haljastustööd, taimmaterjali istutamine, muru rajamine ja
tänavakivide paigaldamine
ERAKLIENT EHITUSE TN – koduaia haljastuse rajamine, tänavakivide paigaldamine, muru rajamine
AK RENDITEENUSED – ärihoone sillutise ja haljastuse rajamine
KORTERIÜHISTU - tara ehitamine
FERDMASTER OÜ – Kundla lasteaia haljastuse rekonstrueerimine, taimmaterjali istutamine,
mänguvahendite aluste ehitamine, erinevate kõnniteede ehitamine, asfaldile aluspinnase tegemine,
äärekivide paigaldamine, muru rajamine, olemasolevate peenarde ja
taimaterjali uuendamine (alltööna)
ESTONIAN SPIRIT AS – talveaia uuendamine uute taimede istutamisega ja kujundamisega

 
2009

HALJASALADE HOOLDUSTÖÖD:
SÕMERU VALLAVALITSUS - erinevad valla heakorratööd
STORA ENSO Näpi saeveski – territooriumi muruplatside hooldustööd
KORTERIÜHISTUD – muruplatside hooldus

HALJASALADE RAJAMISTÖÖD:
ERAKLIENT IHJU KÜLA – sillutiste ja tugimüüride ehitamine
RAKVERE LINNAVALITSUS – mänguväljaku teede, sildade, tugimüüride ja peenarde rekonstrueerimine
SAVEGA AS – eramu sillutiste, treppide, tugimüüride ehitamine looduskivist (Turu linn, Soome)
ERAKLIENT PIIRA KÜLA –koduaia haljastustööd, taimmaterjali istutamine, muru rajamine
VOLKERRAIL RTE AS – laoplatsi tara ehitamine
ESTONIAN SPIRIT AS – talveaia heakorratööd